อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 25 ตุลาคม 2023

บุหรี่ไฟฟ้าพอต(Vape)และบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม(Cigarette)ถือเป็น 2 วิธียอดนิยมในการบริโภคสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น วันนี้เราจึงจะมากล่าวถึงนี่คือข้อแตกต่างหลักระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนให้เข้าใจไปพร้อมกัน

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ (harm)

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: เมื่อคุณสูบบุหรี่ คุณจะบริโภคนิโคตินโดยการเผาใบยาสูบ กระบวนการนี้จะปล่อยสารพิษจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ในที่สุด ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ทุกประเภทไปโดยสิ้นเชิง

บุหรี่ไฟฟ้า: แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพอตจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ก็มีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยการให้ความร้อนกับของเหลว(น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) ซึ่งจะส่งสารนิโคตินที่มีคุณสมบัติอันตรายที่น้อยกว่า เนื่องจากถูกเจือจางและไม่มีการเผาไหม้ของใบยาสูบที่อันตรายยิ่ง

หลักฐานอ้างอิง: ผลวิจัยที่เผยให้เห็นว่าเพียงการสูบมวนหนึ่งมวนต่อวันก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพขึ้นได้ [ดูผลการศึกษาและการทบทวนด้านสาธารณสุขประจำปี 2018 จากสาธารณสุขอังกฤษ] และ [ดูงานศึกษาของ McNeill et al ในปี 2021] ต่างยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้ได้รับสารพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม

คำแนะนำ: หากคุณเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ไม่ควรเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่มวนเป็นหลัก

2. นิโคติน (nicotine)

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: การส่งนิโคตินเข้าสู่ร่างกายผ่านการเผาไหม้ของใบยาสูบ ส่งผลให้มีการปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายหลายชนิด

บุหรี่ไฟฟ้า: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมอบสารนิโคตินแทนการเผาไหม้ ซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่า

หลักฐานอ้างอิง: นิโคตินแม้จะเป็นสารเสพติดแต่ไม่ใช่สารหลักที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง ปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวนแบบดั้งเดิมค่อนข้างคงที่ แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและรูปแบบการสูบ [รายละเอียดเกี่ยวกับนิโคติน โปรดดูที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด]

3. ความรู้สึก (Feeling)

บุหรี่ไฟฟ้า: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ความรู้สึกที่ชวนให้นึกถึงการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การสัมผัสมือหยิบเข้าสู่ปากไปจนถึงแง่การรับรู้ทางสังคม บางคนพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากใช้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยเหล่านี้

หลักฐานอ้างอิง: [The Cochrane Review ในเดือนเมษายน 2021] ระบุว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้รสชาติและความรู้สึกในลำคอคล้ายกับการสูบบุหรี่มวน

คำแนะนำ: สำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แนะนำว่าอย่าเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า โปรดใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์ในการเลิกบุหรี่เป็นหลัก

4. ค่าใช้จ่าย

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: การสูบบุหรี่อาจเป็นนิสัยและกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ยกตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ยี่สิบมวนต่อวัน(1 ซอง) สามารถสร้างรายจ่ายรวมประมาณ 25,550 บาท ต่อปี ในขั้นต่ำ

– บุหรี่มวนหากคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ออาทิตย์ที่ 490 บาท (1 ซองต่อวัน)


บุหรี่ไฟฟ้า: ชุดพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งพร้อมสูบ สามารถสร้างรายจ่ายรวมประมาณ 18,250 บาท ต่อปี

– บุหรี่ไฟฟ้าหากคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ออาทิตย์ที่ 350 บาท (1 ชิ้นต่ออาทิตย์) 


ทำให้โดยทั่วไปแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่าการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม โดยมีส่วนต่างถึง 7300 บาท ต่อปี

หลักฐานอ้างอิง: ต้นทุนที่ต่ำกว่าของบุหรี่ไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ใช้เลิกบุหรี่ได้รับการเน้นว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า [ดูตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2017 และ 2018]

คำแนะนำ: เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินและสุขภาพสูงสุด ไม่แนะนำให้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกสูบบุหรี่เป็นหลัก

โดยสรุป 

แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนทั่วไปจะให้สารนิโคตินเทียบเท่ากันโดยเพียงพอที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวัน แต่ผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกการส่งสารนิโคติน และประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมไปจนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลงและประหยัดกว่า อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดที่เราแนะนำคือการไม่สูบบุหรี่ทั้งสองประเภทโดยสิ้นเชิง สำหรับวันนี้ หวังว่าบทความพิจารณาข้อแตกต่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามเข้ามาที่ ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ได้เสมอ ขอบคุณครับ

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
พอตไฟฟ้าระเบิด ข้อสังเกตและข้อควรระวัง
พอตและบุหรี่ไฟฟ้าสามารถลุกไหม้หรือระเบิดจนทำให้คุณบาดเจ็บได้ โดยเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้อาจเกิดขึ้นน้อยรายและมักเป็นข่าวดัง
อ่านต่อ พอตไฟฟ้าระเบิด ข้อสังเกตและข้อควรระวัง
Ks Quik vs Vookbar เปรียบเทียบความแตกต่างพอตใช้แล้วทิ้ง
Ks Quik และ Vookbar ต่างเป็นพอตแบบใช้แล้วทิ้ง ที่พร้อมสูบทันที เช่นเดียวกัน ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดในรูปแบบแท่งยาวทรงกระบอก
อ่านต่อ Ks Quik vs Vookbar เปรียบเทียบความแตกต่างพอตใช้แล้วทิ้ง
พอตจมูก อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
พอตจมูกหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบทางจมูกคือ วิธีการที่ร่างกายจะรับสารนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตไฟฟ้าผ่านทางจมูกสู่ปอด แทนปากสู่ปอด
อ่านต่อ พอตจมูก อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
สมัครตัวแทนบุหรี่ไฟฟ้า รับพอตราคาส่ง
วิธีเป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า 1. มองหาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่อยากขาย 2. ดูกลุ่มเป้าหมายว่าจะขายสินค้าให้ใคร 3. เลือกร้านค้าเพื่อสมัครเป็นตัวแทน
อ่านต่อ สมัครตัวแทนบุหรี่ไฟฟ้า รับพอตราคาส่ง
เปรียบเทียบชัด ELFBAR CR5000 vs TE 6000 เลือกตัวไหนดี?
Elfbar รุ่น CR5000 และ TE6000 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งสองนรุ่นนี้ ร้านขายพอต Podsamurai จะมาให้คำแนะนำ
อ่านต่อ เปรียบเทียบชัด ELFBAR CR5000 vs TE 6000 เลือกตัวไหนดี?