อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน 2023

บุหรี่ไฟฟ้าคือหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาที่ทำหน้าที่สร้างควันไอเพื่อสูบดมเข้าไปในร่างกายมนุษย์ โดยประเภทของบุหรี่ไฟฟ้านั้นย่อมแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น พอตไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง จนไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบกล่องหรือยิงสด ซึ่งในสากลเรียกกันว่า ระบบส่งนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์ (ENDS) ระบบการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าจะทำความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า(ของเหลวผสมนิโคติน สารปรุงแต่งรส PG VG ฯลฯ ) เพื่อทำให้ผู้สูบสามารถสูบควันผ่านหัวปากเป่า ซึ่งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าย่อมทำให้เกิดปัญหาด้านการหายใจ อวัยวะภายในเสียหาย และอาการเสพติดนิโคติน เป็นต้น

สำหรับผู้ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมว่า บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอต อันตรายไหม? วันนี้เราจึงมาให้คำตอบร่วมกัน กับร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่ใส่ใจในสุขภาพของผู้สูบอย่างเรา Podsamurai ร้านพอตไฟฟ้า/บุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วนใกล้บ้านคุณ เรามาเริ่มกันเลยกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อที่จะช่วยให้คุณรู้ลึกเพื่อการศึกษา จัดทำรายงาน และสำหรับผู้กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทุกคน

โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริง แต่ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงและโทษต่อสุขภาพหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลักเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโรคปอด และโรคทางอวัยวะภายในอื่นๆ การหายใจที่ลำบากขึ้น เป็นต้น

  1. โรคหอบหืด การสูบบุหรี่จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหอบหืดและภาวะทางเดินหายใจอื่นๆ แก่คุณ และทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดเดิม มีอาการที่แย่ลงได้
  2. เกิดแผลเป็นในปอ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดผสมสารไดอะเซทิล ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถทำให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบ obliterans หรือ “โรคปอดป๊อปคอร์น”ได้ ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้คุณมีลัแผลเป็นในปอดถาวร(ไม่สามารถรักษาหายได้)
  3. ความเสียหายของอวัยวะภายใน นิโคตินและสารอื่น ๆ ที่พบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาพอตมักเป็นอันตรายต่อหัวใจและสมอง นิโคตินมีฤทธิ์บั่นทอนการพัฒนาของสมอง ทำให้ความดันโลหิตสูง และทำให้หลอดเลือดแดงหดตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็ก
  4. โรค EVALI ที่ย่อมาจาก E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury หรือ “บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตทุกประเภท เกี่ยวข้องกับอาการปอดบาดเจ็บทั้งสิ้น” ซึ่งเป็นภาวะปอดเสียหายบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างวงกว้างขวางต่อปอด และทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ทำให้ไอหรือหายใจลำบาก และเจ็บหน้าอก (โรคEVALI อาจถึงแก่ชีวิตได้)
  5. การเสพติด นิโคตินเป็นสารเสพติดสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงเคมีในสมองได้ ผู้สูบจะเกิดความอยากนิโคตินบ่อยครั้ง การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเรื่องยากขึ้น แม้ว่าคุณกำลังเกิดปัญหาด้านสุขภาพก็ตาม โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดแม้ระบุว่าปราศจากนิโคติน(น้ำยานิค0)ก็อาจยังมีนิโคตินในปริมาณเล็กน้อยประกอบร่วมด้วยเสมอ
  6. นำไปสู่การสูบบุหรี่จริง นักสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเริ่มจากการสูบพอตชิ้นเล็กๆ หากแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนมาสูบบุหรี่จริงหรือบุหรี่ซอง(มวน) ซึ่งทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายในระดับที่สูงขึ้น
  7. ควันมือสอง แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดควันจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากใบยาสูบ แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงสัมผัสกับนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ ที่มีอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อพ่นควันออก(ควันมือสอง)
  8. การระเบิด มีรายงานว่าแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดได้ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟไหม้จากการระเบิดที่รุนแรงขึ้น
  9. โรคมะเร็ง ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารก่อมะเร็ง
  10. สังคมรังเกียจการสูบบุหรี่ไม่เป็นที่ยอมรับแม้จะเป็นบุหรี่ซอง(แบบมวน) หรือบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกกาละเทศะ และผู้คนในสังคมไทยบางกลุ่มยังมองว่า บุหรี่ไฟฟ้าคือสิ่งเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในสังคม ทั้งยังผิดกฎหมายศุลกากร การสูบในที่ลับตาคน และการรักษามารยาทบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็น

ความอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่ครั้งเดียว

จากความเห็นของแพทย์ได้ กล่าวว่า ความเสียหายของปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงครั้งเดียวหรือพัฟเดียว(Puff) สามารถเกิดขึ้นได้ และอาจเทียบเท่ากับความเสียหายแก่ร่างกายที่พบในผู้ที่สูบบุหรี่แบบซองเป็นเวลาหลายปี ในบางกรณีที่รุนแรง อาจถึงแก่ชีวิตได้แม้ใช้งานเพื่อสูบในครั้งแรก

บางเคสผู้ผ่านการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเริ่มแสดงอาการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บางรายเกิดอาการข้างเคียงขึ้นภายในสองสามวัน และบางรายเริ่มมีอาการอันตรายต่อร่างกายภายในระยะเวลาหลายสัปดาห์ สิ่งที่พบได้บ่อยครั้งคือผู้ป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้ามักเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในปอด โดยต้องได้รับการดูแลและความช่วยเหลือจากเครื่องช่วยหายใจพิเศษ

ผู้สูบบุหรี่ทั่วไปแบบซองมักจะพ่นลม(Puff)ประมาณ 10-15 ครั้งก่อนจะดับบุหรี่มวน เมื่อเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่หนึ่งมวนต่อบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งแล้ว พอตไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งปริมาณ 600 คำจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 2 ซองโดยประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แม้ว่าจะสูบเพียงพัฟเดียวก็ตาม

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่มวนหรือไม่ ?

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยทั่วไปถือว่ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ซองแบบมวน แต่ก็ไม่ได้ไร้ความเสี่ยงหรืออันตรายแต่อย่างใด บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยการให้ความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สารประกอบในน้ำยา ได้แก่ นิโคติน สารปรุงแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ เพื่อผลิตไอระเหยที่ผู้สูบสูดเข้าไป แตกต่างกับ บุหรี่จากใบยาสูบทั่วไปที่มีสารเคมีประมาณ 7,000 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารพิษอันตรายร้ายแรงจำนวนมาก แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ผู้ใช้สัมผัสสารเคมีในจำนวนที่เป็นพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการ ดังเช่น โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อข้างต้น

บทสรุป

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ และพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว หากคุณยังคงสนใจที่จะศึกษาเรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ หรือ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศได้เช่นกัน นี่คือหนึ่งในจุดมุ่งหมายของร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai ของเราพยายามที่จะทำ การให้ความรู้ที่ถูกต้องของบุหรี่ไฟฟ้าและพอตไฟฟ้า เพื่อสังคมการสูบไอที่ดียิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ

เขียนโดย เฮียจุ๋ย วงศ์พัฒนา

เฮียจุ๋ยเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงบุหรี่ไฟฟ้า(พอต) ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมและด้วยประสบการณ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฮียจุ๋ยได้ค้นคว้าและเขียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นเวลา 3 ปี และตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงชั้นนำในโลกแห่งบุหรี่ไฟฟ้านี้

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
Vape(บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) คืออะไร ?
Vape หรือ Vaping คือการสูบบุหรี่ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ระบบไฟจากเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า(Vape Devices) สร้างกลุ่มละอองควันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ Vape(บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) คืออะไร ?
This Is Salt แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้า Pod INFY ที่คุ้มค่าที่สุด
INFY แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าจากมาเลเซีย โดย This Is Salts เดิมทีรู้จักในแง่ของยี่ห้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาซอลนิค
อ่านต่อ This Is Salt แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้า Pod INFY ที่คุ้มค่าที่สุด
คู่มือ: วิธีเลือกคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง – สำหรับมือใหม่ ปี 2023
คอยล์ PnP มักจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ คอยล์ที่มากกว่า 1.0 โอห์ม(กลุ่มคอยล์ MTL) และคอยล์ที่น้อยกว่า 1.0 โอห์ม(กลุ่มซับโอห์มคอยล์)
อ่านต่อ คู่มือ: วิธีเลือกคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง – สำหรับมือใหม่ ปี 2023
เลือกพอตใช้แล้วทิ้ง(Disposable Pod) 2000 คำ, 5000 คำ ส่งด่วน
พอตใช้แล้วทิ้งในจำนวนคำที่สูบได้(Puffs) ที่แตกต่างกัน ทั้งพอตใช้แล้วทิ้ง 600 Puffs, 2000 Puffs, 5000Puffs ไปจนถึง 6000 Puffs พร้อมส่งด่วน
อ่านต่อ เลือกพอตใช้แล้วทิ้ง(Disposable Pod) 2000 คำ, 5000 คำ ส่งด่วน
คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า voopoo ราคาถูก – พร้อมวิธีเลือกใช้
ส่วนประกอบคอยล์ของ Voopoo เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสูบโดยให้กลิ่นที่เข้มข้นและไอควันที่สม่ำเสมอ
อ่านต่อ คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า voopoo ราคาถูก – พร้อมวิธีเลือกใช้