อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2023

Popular in countries like Germany, Turkey, USA, and the UK, Elfbar is now available in Bangkok, thanks to Podsamurai vape shop. With over 30 flavors disposable pod variants available, Podsamurai ensures a speedy Express Delivery within just an hour, using its trusted partner, Lineman Grab. This guide will simplify the ordering process, provide product details, and share insights on Elfbar’s reputation.

Understanding Elfbar

ElfBar Vapes are disposable, designed smartly for safety and ease. The high-quality materials combined with an effective heat system optimize your vaping experience. Notably, there’s zero assembly fuss; it’s a straightforward open-and-use mechanism.

The enhanced vaping experience is brought about by the Elfbar Disposable Pod. With nicotine levels reaching up to 50mg(5%nic), it utilizes the advanced QUAQ Mesh Coil technology with antibacterial cotton fibers. This ensures an intense, rich flavor, especially suitable for avid vapers. Its compact design makes it portable and user-friendly.

where to buy elfbar in bangkok

Podsamurai stands as the trusted distributor of Elfbar in Thailand. Their significant inventory and customer base allow them to offer Elfbar at competitive prices. Moreover, with their express delivery services like Lineman or Grab, you can expect your order at your doorstep in about an hour.

Ordering Elfbar: A Simple Guide

Ordering Vape in Thailand can be daunting for foreigners, but Podsamurai streamlines the process. They provide multilingual support, including English, Japanese, and Chinese. Here’s a concise step-by-step guide:

  1. Connect with a representative via Line ID. Contact Us
  2. Share your Location address to determine the delivery fee.
  3. Review the purchase order sent to you.
  4. Pay from Vape Shop Payment Methods by Wise or cryptocurrency.
  5. Upon payment confirmation, Receive your Elfbar product within 1-3 hours. (Delivery Express)

Five straightforward steps, and your preferred Elfbar product is on its way.

Elfbar Models in Thailand

Podsamurai offers two primary Elfbar models: TE 6000 Puffs and CR 5000 Puffs. Available flavors for each are:

Elfbar CR 5000 Puff
Elfbar TE 6000 Puff
ELFBAR CR 5000ELFBAR TE 6000
BLUE RAZZ LEMONADE
STRAWBERRY ICE CREAM    
PEACH ICE                 
MANGO ICE       
WATERMELON
RASPBERRY WATERMELON
CRANBERRY GRAPE
STRAWBERRY MANGO
CHERRY LEMON
BLUEBERRY RASPBERRY POMEGRANATE
KIWI PASSION FRUIT GUAVA
PEACH STRAWBERRY WATERMELON
STRAWBERRY
VANILLA ICE CREAM
JUICY PEACH
BLUE RAZZ
ELFBULL
COTTON CANDY
KIWI PASSION FRUIT GUAVA
APPLE PEACH
BLUEBERRY
STRAWBERRY ICE CREAM
BLUE RAZZ LEMONADE.
STRAWBERRY BANANA
PINEAPPLE MANGO ORANGE

The pricing is straightforward: ELFBAR CR 5000 at 350 Thai baht and ELFBAR TE 6000 at 390 Thai baht., Choose your preferred Elfbar flavor and model today and enjoy a hassle-free vaping experience in Bangkok. Thank you

Elfbar Delivery in Thailand

When you order Elfbar in Thailand through Podsamurai, be assured of swift and reliable delivery. We use the reputable services of Foodpanda linemen combined with our in-house riders, ensuring that your Elfbar comes straight from our shop to your hands.

Expect delivery times ranging from a quick 1-3 hours for immediate requests to a standard 2-day window for parcel deliveries. Plus, with our partnership with trusted Thai shipping giants like Flash Express and Kerry, we guarantee confidential shipping. Your vape preferences remain a private matter between you and our store.

Ready for your Elfbar flavor? Simply click on “Contact Us” and place your order.

We cater to vape enthusiasts throughout Thailand, offering round-the-clock delivery service in major cities like Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket and beyond. Enjoy your vaping journey with peace of mind.

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
พอตไฟฟ้าระเบิด ข้อสังเกตและข้อควรระวัง
พอตและบุหรี่ไฟฟ้าสามารถลุกไหม้หรือระเบิดจนทำให้คุณบาดเจ็บได้ โดยเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้อาจเกิดขึ้นน้อยรายและมักเป็นข่าวดัง
อ่านต่อ พอตไฟฟ้าระเบิด ข้อสังเกตและข้อควรระวัง
Ks Quik vs Vookbar เปรียบเทียบความแตกต่างพอตใช้แล้วทิ้ง
Ks Quik และ Vookbar ต่างเป็นพอตแบบใช้แล้วทิ้ง ที่พร้อมสูบทันที เช่นเดียวกัน ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดในรูปแบบแท่งยาวทรงกระบอก
อ่านต่อ Ks Quik vs Vookbar เปรียบเทียบความแตกต่างพอตใช้แล้วทิ้ง
พอตจมูก อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
พอตจมูกหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบทางจมูกคือ วิธีการที่ร่างกายจะรับสารนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตไฟฟ้าผ่านทางจมูกสู่ปอด แทนปากสู่ปอด
อ่านต่อ พอตจมูก อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
สมัครตัวแทนบุหรี่ไฟฟ้า รับพอตราคาส่ง
วิธีเป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า 1. มองหาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่อยากขาย 2. ดูกลุ่มเป้าหมายว่าจะขายสินค้าให้ใคร 3. เลือกร้านค้าเพื่อสมัครเป็นตัวแทน
อ่านต่อ สมัครตัวแทนบุหรี่ไฟฟ้า รับพอตราคาส่ง
เปรียบเทียบชัด ELFBAR CR5000 vs TE 6000 เลือกตัวไหนดี?
Elfbar รุ่น CR5000 และ TE6000 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งสองนรุ่นนี้ ร้านขายพอต Podsamurai จะมาให้คำแนะนำ
อ่านต่อ เปรียบเทียบชัด ELFBAR CR5000 vs TE 6000 เลือกตัวไหนดี?