สารประกอบหลักในบุหรี่มวน

เผยแพร่เมื่อ: 1 มีนาคม 2023
โดย: เฮียเจแปน

สารประกอบในบุหรี่ มีดังนี้1. แอมโมเนีย สารทำความสะอาดในครัวเรือนทั่วไป 2. อะซิโตน พบในน้ำยาล้างเล็บ 3. กรดอะซิติก ส่วนประกอบในสีย้อมผม