อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน 2023

Vape หรือ Vaping คือการสูบบุหรี่ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ระบบไฟจากเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า(Vape Devices) โดยแบตเตอร์รี่ภายในเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าจะจ่ายความร้อนเพื่อสร้างกลุ่มละอองควันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายไอน้ำจากสารประกอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสูบเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านปอดเข้าสู่ร่างกาย เดิมทีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า(Vaping)ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่จริงและหรือเพื่อผ่อนคลายจากสารออกฤทธิ์นิโคตินเป็นหลัก

Vape(บุหรี่ไฟฟ้า) สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายชนิด ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอต(Pod Systems)รุ่นใหม่ จะมีลักษณะที่คล้ายกับ Usb แฟลชไดรฟ์ หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก พกพาสะดวก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายรูปทรงและขนาด หากแต่มีส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่ เซ็นเซอร์ คอยล์/อะตอม หัวพอตหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะถูกระบบพอต(Pod-Systems)ให้ความร้อนอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนของเหลวภายในหัวพอตเป็นละอองควันที่สามารถสูดดมเข้าไปในปอดผู้สูบได้

คำเตือน: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าล้วนผสมนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) ซึ่งมีสารประกอบที่อาจเป็นพิษเมื่อกลืนหรือดูดซึมผ่านผิวหนังหรือดวงตา การได้รับสารเลห่านี้โดยตรงอาจทำให้เกิดอาการแดง คลื่นไส้ และอาเจียนได้ ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้าและชิ้นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และไม่ควรใช้ต่อหน้าเด็ก

คำเตือน: พอต(Pod)หรือบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) โดยเฉลี่ยมีนิโคตินมากเท่ากับบุหรี่ซอง 20 มวน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของนิโคตินมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการชักได้ และมีรายงานว่าคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งมีอาการชักหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คำเตือน: บุหรี่ไฟฟ้า(Vape) อาจระเบิดได้เมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินไป

คำศัพท์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

Vape อ่านว่า เวป และแปลว่า บุหรี่ไฟฟ้า
Vaping อ่านว่า เวปปิ้ง แปลว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้า(กำลังสูบ)

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า

  • บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป (E-cigarettes, e-cigs) หลักการทำงานที่เรียบง่าย น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกบรรจุที่แทงก์น้ำยาโดยคอยล์จะรับพลังงานจากถ่านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายความร้อนให้ระเหยกลายเป็นควันใช้สูบดม
  • บารากุไฟฟ้า (E-hookahs) หรือชิชา(Chica) หลักการทำงานของบารากุคล้ายกับบุหรี่ไฟฟ้า หากแต่ควันจากน้ำยาบารากุจะผ่านน้ำเป็นตัวกลางก่อนเข้าสู่ปิดผู้สูบดม
  • พอต(Pod) พอตมียอดขายสูงสุดในบรรดาประเภทของบุหรีไ่ฟฟ้าทั้งหมด มีลักษณะเหมือนแฟลชไดรฟ์ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก มักมีลักษณะเรียวยาว ในปัจจุบันนิยมใช้พอตไฟฟ้าอย่างแพร่หลายอยู่ 2 ชนิดหลัก ได้แก่ พอตเปลี่ยนหัว เช่น Relx, JUULs, Infy, Marbo Zero และพอตใช้แล้วทิ้ง เช่น Ks Quik, VMC, Elfbar เป็นต้น
  • บุหรี่ไฟฟ้าแบบม็อด(Mods) คือบุหรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งเพื่อเล่นควันหรือสามารถสูบควันให้เยอะที่สุดได้ หลักการทำงานคล้ายกับพอต(Pod) หากแต่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็น ปรับเปลี่ยนกำลังไฟ(โอห์ม) ปรับรูลมระบายอากาศ และปรับหรือบันทึกการตั้งค่าเฉพาะตัวเครื่องได้ เป็นต้น
  • เครื่องสูบไฟฟ้า(Vaporizers) คือเครื่องสูบควันด้วยระบบไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบริโภคกัญชาและสมุนไพรอบแห้งใด ๆ หลักการทำงานของ Vaporizers เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนเพื่อสกัดสารต่างๆ ในขั้นสูง
  • น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบขวด(E-juice, E-liquid) คือน้ำยาที่ใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป และบารากุไฟฟ้า ในรูปแบบขวดจำนวน 30ml. ขึ้นไป มีระดับนิโคตินให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด ได้แก่ น้ำยาฟรีเบส นิโคตินบริสุทธิ์ หรือ น้ำยาซอลนิค นิโคตินที่ปรับแต่งเฉพาะ เป็นต้น สำหรับวิธีใช้จะเป็นการเติมหรือเทน้ำยาลงไปในแทงก์น้ำยาหรืออะตอมคอยล์สำเร็จจนเต็มถังบรรจุก่อนสูบ
  • น้ำยาพอตหรือหัวพอต(Pods) คือน้ำยาบรรจุล่วงหน้าในรูปแบบพอตพลาสติกใส ปริมาณ 2ml. หลักการทำงานคล้ายกับน้ำยาแบบขวด หากแต่ผู้ใช้สามารถสลับเปลี่ยนหัวพอตได้หลากหลาย และมีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา หัวพอตที่ใช้ร่วมกันกับพอตเปลี่ยนหัวจึงได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

วิธีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

แบบเปลี่ยนหัว(Pod Systems) การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อแบรนด์ Relx, JUULs, Infy, Marbo หรือพอตที่คล้ายกัน สามารถใช้หัวพอตเพื่อสับเปลี่ยนน้ำยาได้ทันที โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกบรรจุไว้ล่วงหน้าภายในหัวพอตรุ่นที่รองรับ ทำให้สะดวก เรียบง่าย และรวดเร็วในการหยิบใช้งาน

แบบหยดสูบ(Dripping) ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มปริมาณกลุ่มควัน(ไอ)และรสชาติกลิ่นได้อิสระ โดยหยดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลงบนแทงก์น้ำยาที่ส่วนหัวของตัวเครื่อง(คอยล์ได้โดยตรง หากแต่ต้องใช้วิธีการหยดสูบร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภทบารากุไฟฟ้า (E-hookahs) บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป (E-cigarettes, e-cigs) และ บุหรี่ไฟฟ้าแบบม็อด(Mods) เท่านั้นที่รองรับ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

1. การสูบบุหรีไ่ฟฟ้าช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้
จากงานศึกษาชิ้นหนึ่ง พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดทดแทนนิโคตินอื่นๆ (เช่น แผ่นแปะนิโคติน) ในการช่วยให้ผู้คนเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากเลิกสูบบุหรี่ใบยาสูบแบบซอง ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงได้รับนิโคตินและสารเคมีอันตรายอื่นๆ หากแต่ลดจำนวนสารที่อันตรายจากใบยาสูบที่เผาไหมลง หากแต่การศึกษานี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น

2. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่
บุหรี่มีสารโลหะหนักที่เป็นพิษ และสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกายทุกครั้งที่พ่น(Puff) หากแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงมีสารเคมีอันตราย เช่น กรดอะซิโตน ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายผสมลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อะซิโตนอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับสารเคมีอื่นๆ หากแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง

3. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอน้ำจึงไม่อันตราย
แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้คำว่า เครื่องสูบไอ(vapor) แต่บุหรี่ไฟฟ้าแท้จริงแล้วไม่ได้ผลิตไอน้ำ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดละอองหรือหมอกเคมี(aerosol mist) ที่ต่างจากไอน้ำตรงที่มีอนุภาคละเอียดพิเศษที่ทำให้ซึมซับเข้าไปในปอดด้วยวิธีการสูบหรือหายใจเข้า

4. บุหรี่ไฟฟ้าไม่เกิดควันมือสอง
การสูดดมควันบุหรี่มือสองถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รายล้อมผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ ยังมีกรณีของควันบุหรี่มือสามบนเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังส่งกลิ่นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจหากเกิดการสัมผัสหรือสูดดมเข้าไป แม้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผลิตควันที่มีกลิ่นเหมือนบุหรี่ แต่ควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองประกอบด้วยสารเคมีและสารประกอบที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและภายในตัวอาคาร แม้ว่าคุณจะไม่ได้กลิ่น แต่อนุภาคของควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสาม ก็ยังคงเกาะติดกับพื้นผิวและฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าไปในปอดหรือถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้

5. เลิกบุหรี่ไฟฟ้าง่ายกว่า
พอตหรือบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) สามารถให้สารนิโคตินที่เสพติดได้มากเท่ากับบุหรี่ซอง 20 มวน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะฝึกสมองให้ต้องการนิโคตินมากขึ้น และสร้างความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้งขึ้น สมองของวัยรุ่นนั้นมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของนิโคตินเป็นพิเศษ ทำให้การหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำได้ยากขึ้น และยังเพิ่มโอกาสที่วัยรุ่นจะกลายเป็นผู้สูบบุหรี่จริง(แบบซอง)ต่อมาอีกด้วย ดังนั้น ควรศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริง แต่ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงและโทษต่อสุขภาพหลายประการ
อ่านต่อ โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อ
This Is Salt แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้า Pod INFY ที่คุ้มค่าที่สุด
INFY แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าจากมาเลเซีย โดย This Is Salts เดิมทีรู้จักในแง่ของยี่ห้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยาซอลนิค
อ่านต่อ This Is Salt แบรนด์บุหรี่ไฟฟ้า Pod INFY ที่คุ้มค่าที่สุด
คู่มือ: วิธีเลือกคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง – สำหรับมือใหม่ ปี 2023
คอยล์ PnP มักจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ คอยล์ที่มากกว่า 1.0 โอห์ม(กลุ่มคอยล์ MTL) และคอยล์ที่น้อยกว่า 1.0 โอห์ม(กลุ่มซับโอห์มคอยล์)
อ่านต่อ คู่มือ: วิธีเลือกคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง – สำหรับมือใหม่ ปี 2023
เลือกพอตใช้แล้วทิ้ง(Disposable Pod) 2000 คำ, 5000 คำ ส่งด่วน
พอตใช้แล้วทิ้งในจำนวนคำที่สูบได้(Puffs) ที่แตกต่างกัน ทั้งพอตใช้แล้วทิ้ง 600 Puffs, 2000 Puffs, 5000Puffs ไปจนถึง 6000 Puffs พร้อมส่งด่วน
อ่านต่อ เลือกพอตใช้แล้วทิ้ง(Disposable Pod) 2000 คำ, 5000 คำ ส่งด่วน
คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า voopoo ราคาถูก – พร้อมวิธีเลือกใช้
ส่วนประกอบคอยล์ของ Voopoo เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสูบโดยให้กลิ่นที่เข้มข้นและไอควันที่สม่ำเสมอ
อ่านต่อ คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า voopoo ราคาถูก – พร้อมวิธีเลือกใช้